"Is ar Scáth a Chéile a Mhaireann na Daoine": Éire sa 21ú aois.. - Gliogáil ar an íomhá len é a dhúnadh